Schadewitz-suvun historiaa

Mathias Skade Savosta

Saimaan vesistön monimuotoinen maisema ja vesistö tarjosi hyvät kulkureitit ja tarvittavan ravinnon esi-vanhemmillemme. Tuukkalan kalmiston hautalöytöjen perusteella nykypolvet tietävät nykyisen Mikkelin seudun olleen asutun jo paljon ennen Mathiaksen alkanutta sotilasuraa.

Sukumme esi-isän tiedot löytyivät Suur-Savilahti, Karjalan  Ratsuväen Ratsumestari Berhard Lefwen komppanian Miehistökatselmuksesta, Viipurissa 4 pnä heinäkuuta 1637. Komppania oli saanut lähtökäskyn Saksaan. Mathias Skade osallistui ratsumiehenä Mikkelin Moision-kartanon puolesta taistelukentille. Lähtijöiden joukossa oli myös juvalainen Luutnantti Christer Asikainen. Sukutarinassamme esiintyvät Mathiaksen kanssa samoissa joukoissa myös Fänrikki Jacob Lindz, Corpraali Hanz Hintza, Föraren Matz Hofman ja Piiskuri Cnut Hämäläinen.

Corpraali Mathias Skade palasi takaisin kotimaahan komppaniansa mukana 1639. Hänen tiedoissaan mainitaan seuraavaa: Palvellut lukuisissa eri tehtävissä liivinmaalaisen Hans Wranglsin joukoissa, Nohrenbergin alaisuudessa. Sai taitavuudestaan muonitus-majoitusmestarin arvon. Fufrir Mathias Skade-Schadewitz siirtyi Juvalle Ratsumestari Berhard Lewen joukoissa ja asettui asumaan luultavasti sotilasvirkataloon Rautjärven lähettyville. Hän sai aputiloiltaan(augment) lisäveroja ratsumiehensä varustamiseksi armeijaan. Sodat rasittivat Savon asukkaita ja sotilaita vuosisatoja, esi-isämme Mathias säilyi onneksemme hengissä ja ylennettiin cornetiksi 1659. Hän asui ja perusti perheensä Juvalle. Mathias kuoli 1690-luvulla.

Mathiaksen viisi lasta perheineen muodostivat ensimmäiset sukupolvet. Sukuamme asuu edelleen Juvalla ja lähipitäjissä, Saimaan vesistön sekä siihen laskevien järvien ja jokien rantamailla. Ansiotyön ja opiskelun vuoksi perheitä ja nuoria muutti pois kotiseudulta jopa ulkomaille saakka. 

Schadewitzin sukuseuran perustaminen

Seuran perustamiseen johtavat tapahtumat käynnistyivät vuonna 2006 kun kolme sukumme historiasta kiinnostunutta suvun jäsentä kohtasivat toisensa Suomen kansallisarkistossa.

Raija Rytkönen Vantaalta on tehnyt sukututkimusta pitkään ammattimaisesti ja kouluttanut sukutkimuksen harrastajia. Pekka Arinen Helsingistä oli selvitellyt oman sukuhaaransa historiaa omatoimisesti. Aki Schadewitz Vantaalta kiinnostui sukumme historiasta kun löysi internetin kautta muun muassa Leo Harmajan keräämää Schadewitzien sukutietoutta.

Näiden kolmen sukulaisen kesken syntyi ajatus laajemmasta sukutapaamisesta ja mahdollisesti sukuseuran perustamisesta. Ensimmäiseksi kokoontumispaikaksi valittiin Mikkelin Anttola, jossa runsas joukko sukumme henkilöitä kokoontui 29.-30.7.2006. Päätös sukuseuran perustamisesta tehtiin 29.7.2006 pidetyssä kokouksessa ja seuran kotipaikaksi valittiin Juva. Seura merkittiin Patentti- ja rekisterihallituksessa Yhdistysrekisteriin 23.1.2007.