Ajankohtaista

18.8.2020

Koronan mahdollisen toisen aallon takia hallitus päätti siirtää sukukokouksen pidettäväksi 12.6.2021. 

Sukuseurojen keskusliiton oikeudellisen toimikunnan mukaan:

  • Yhdistyslaki lähtee jäsenten tasa-arvoisesta kohtelusta ja yhdenmukaisesta vaikuttamismahdollisuudesta yhdistyksen toimintaan. Jäsenen vaikuttamismahdollisuus toteutuu yhdistyksen kokouksessa.
  • Jos yhdistyksen säännöissä on määritelty tietty ajanjakso vuoden aikana yhdistyksen kokouksen pitoajaksi, esimerkiksi määräämällä, että yhdistyksen kokous on pidettävä vuosittain touko-elokuun välisenä aikana, varsin perusteltua on tehdä päätös siirtää yhdistyksen vuosikokous yhdellä vuodella vastaavaan ajankohtaan vuonna 2021. 

Hallitus katsoo, että jäsenten tasavertainen osallistumismahdollisuus ei toteudu niin kauan, kun matkustusrajoituksia esimerkiksi Ruotsista on olemassa (sukuseuralla on jäseniä muun muassa Ruotsissa). Asia on myös tarkistettu toiminnantarkastaja Juhani Usalalta ja toiminnantarkastaja Esko Loikkaselta.

8.4.2020

Vallitsevan korona-tilanteen takia hallitus on päättänyt siirtää kesäkuulle sovittua sukukokousta myöhempään ajankohtaan esimerkiksi syksyyn. Asiasta tiedotetaan erikseen sukukokoukseen jo ilmoittautuneille henkilöille ja lisäksi kevään toisessa jäsenkirjeessä.

20.6.2019

Hallitus on kokoustanut kevään 2019 aikana useamman kerran. Ajankohtaisia asioita ovat olleet muun muassa uusien jäsenten hyväksyntä ja Schadewitzin sukuseuran liittyminen Sukuseurojen Keskusliiton jäseneksi. Verkostoitumalla hallitus pyrkii löytämään uusia ajatuksia ja ideoita sukuseuratoimintaan. Parhaat ideat ja toiveet toiminnalle tulevat kuitenkin omalta jäsenistöltä ja hallitus kannustaakin kaikkia antamaan rohkeasti palautetta toiminnasta! 

Sukuseura osallistuu Kuulutko sukuuni? -tapahtumaan lokakuussa 2019. Lisätietoa tapahtumasta löytyy täältä: https://www.vantaanseudunsukututkijat.net/kuulutko-sukuuni-tapahtuma/ Tapahtuma on tarkoitettu kaikille sukututkimuksesta kiinnostuneille henkilöille ja hallitus toivoo oman osallistumisensa lisäksi runsasta osanottoa jäsenistöltä. 

 Kevään tärkein teema on ollut sukukirjan edistäminen. Hallitus on tiivistänyt yhteistyötä kirjatiimin kanssa ja lähettänyt jäsenistölle sukukirjan julkaisuun painottuvan jäsenkirjeen nro 2/2019. Kirjaan pyydetään kertomuksia suvun vaiheista, valokuvia jne. Nämä yhdessä sukutietojen kanssa mahdollistavat sukukirjan toteutuksen ja julkaisun.

15.2.2019

Sukuseuran hallitus kokousti Lahdessa 26.1.2019. Asialistalla oli muun muassa sukututkimuksen ja sukukirjan edistämistä, jäsenkirjeen asioita ja seuraavan sukukokouksen valmistelua.

Ideoitiin sukututkimuskurssin järjestämistä suvun jäsenille. Toteutustavaksi valikoitui zoom-etäyhteys, jotta mahdollisimman moni pääsee osallistumaan. Kurssin päätteeksi järjestetään sukututkimuspäivä 2019 syksyllä.

Kokouksessa keskusteltiin Schadewitzin sukututkimuksen tilanteesta ja todettiin että tietoja on hajallaan siellä
täällä harvan jäsenen hallussa. Tiettävästi kuitenkin useampi suvun jäsen on tehnyt itsenäistä sukututkimusta Schadewitzin suvun vaiheista. Tällaiset tutkimukset olisi hyvä kerätä talteen ja koota yhtenäiseksi tiedoksi jäsenten
saataville. Valtuutettiin Merja Ahonen kokoamaan sukutietoja, joita aktiivisesti pyydetään jäseniltä.

Hallitus päätti järjestää vuoden 2020 sukukokouksen Wehmaan kartanossa. Todettiin, että kokouksen yhteydessä on
luontevaa vierailla suvun paikoissa Juvalla.


23.11.2018

Vanha ja uusi hallitus tapasivat 22.9.2108 Wehmaisten kartanossa. Tapaamisessa suoritettiin viestikapuloiden vaihto ja samalla ideoitiin sukuseuran toimintaa. Pohdittiin mm. mahdollisuutta pitää sukututkimukseen keskittyvä jäsentapaaminen vielä 2019 aikana. Tavoitteena on aktivoida sukutukimusta ja tukea sitä eri tavoin. Samoin pohdittiin seuraavan varsinaisen sukukokouksen ohjelmaan uutta tutustumiskierrosta suvun paikkoihin Juvalla.

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran Lahdessa 26.1.2019 klo 12 alkaen. Jäseniltä toivotaan kehittämisideoita sukuseuran toimintaan liittyen ja jäsentietojen päivityksiä.

26.4.2018

Tervetuloa sukukokoukseen lauantaina 9.6.2018 Mikkeliin! Kokouksen jälkeen nautimme lounaan m/s Lola-aluksella risteillen. Tarkemmat tiedot sukukokouksen paikasta ja ajasta löytyvät jäsenkirjeestä, tarvittaessa myös jasenasiat(at)schadewitzinsukuseura.fi

30.6.2017

Sukuseuran verkkosivut on julkaistu.

Sukuseuran 10-vuotiskokousta vietettiin Kyyhkylässä Mikkelissä kesällä 2016.